7.23.2555

UNIQLO CooL WaKe Up APPLiCaTioN
Isn't it better to wake up with music changes with the weather. Share the start of your day.

UNIQLO มี application เพื่อให้การตื่นนอนทุกๆ เช้าเป็นช่วงเวลาแห่งความสุข....ใช้ได้ทั้ง iphone และ Android ด้วยล่ะค่ะ

apps นาฬิกาปลุกจาก UNIQLO น่าโหลดมาใช้มากๆ แล้วก็ให้โหลดมาใช้กันฟรีๆ นะคะ

โดยเสียงปลุกจะเปลี่ยนไปตามการพย
ากรณ์อากาศของแต่ละวัน เสียงปลุกน่ารักซะด้วยค่ะ ^_^


ลองฟังเสียงปลุกน่ารักจากคลิ๊ปวิดีโอนี้ก่อนก็ได้ค่ะ บางคนฟังแล้วก็เริ่มไม่แน่ใจว่าจะตื่นด้วยเสียงนาฬิกาปลุกจาก UNIQLO หรือจะนอนฟังเสียงปลุกกันเพลินกันแน่...


App Screenshots
Click to download

                                           Have a nice dream!

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น