9.12.2559

กินอย่างไร? สุขภาพดี


หนังสือเล่มนี้อัดแน่นไปด้วยข้อมูลในการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ค่ะ
ซึ่งอาหารที่มีประโยชน์นั้นมีอยู่มากมาย...และการเลือกรับประทานให้เหมาะกับตัวเรา
จะช่วยให้เรามีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์ ห่างไกลโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ด้วยค่ะ

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น