10.16.2559

ตามรอยพระบาทยาตรา ณ บ้านม้ง ดอยแม่สา


"ตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๕๐๗ ถึงปีพุทธศักราช ๒๕๒๗ รวมระยะเวลานาน ๒๐ ปี
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ เสด็จยังบ้านแม่สา
นับจำนวนได้ถึง ๑๓ ครั้ง ทุกรอยพระบาทที่พระองค์และเหล่าพระบรมวงศานุวงศ์
เสด็จมาในครั้งนั้น นำมาซึ่งความผาสุขสู่หมู่บ้านแม่สาตราบจนบัดนี้
แม้ร่องรอยเหล่านั้นได้ประทับลงบนผืนดินแห่งนี้...นานมาแล้วก็ตาม แต่ในวันนี้
วันข้างหน้า หรือวันไหนๆ รอยพระบาทยาตราของพระองค์จะยังตราตรึงในจิตใจ
ของเหล่าชาวม้งบ้านแม่สา ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้"

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น