7.22.2557

HUG SMELL SMILE PRoJeCT: FoRWaRD YouR HaPPiNeSS"HUG SMELL SMILE" เป็นโครงการปันความสุขให้น้องๆ ผู้ด้อยโอกาส
โดยตุ๊กตา "Rainflower" ซึ่งรายได้ส่วนหนึ่งจากการขายตุ๊กตาจะนำไปมอบให้
มูลนิธิช่วยเหลือเด็กยากไร้ในหลายๆ ภูมิภาคของประเทศค่ะ 
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งต่อความสุขและติดตามรายละเอียดโครงการ
ได้ที่ http://www.facebook.com/Rainflowerclub นะคะ

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น