7.22.2558

3 Ingredients Soufflé Cheesecake (Japanese Cotton Cheesecake)Japanese Cheesecake ที่น่าทานและมีส่วนผสมเพียงแค่ 3 อย่าง...สูตรนี้
เป็นอีกหนึ่งสูตรที่ดิฉันจะต้องลองทำในเร็วๆ นี้แน่นอนค่ะ

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น