6.01.2557

SuKHoTHai MaRaTHoN 2014


ดิฉันเกือบลืมประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงงานสุโขทัย มาราธอน
ที่จะมีขึ้นในวันที่ 29 มิถุนายน 2557 นี้เลยล่ะค่ะ

ที่ดิฉันขยันตื่นเช้าไปวิ่งที่สวนรถไฟเป็นประจำ...ทุกวันเสาร์ ตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านน้ัน
เพราะดิฉันตั้งใจจะไปร่วมงานนี้ด้วย...ก็เลยต้องฟิตซ้อมให้พร้อมน่ะค่ะ

การวิ่งแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ มาราธอน ระยะทาง 42.195 กม. 
ฮาล์ฟมาราธอน ระยะทาง 21.1 กม. มินิมาราธอน ระยะทาง 10 กม.
และเดิน-วิ่งสุขภาพ ระยะทาง 3.5 กม. ค่ะ

ดิฉันยังไม่เคยไปวิ่งมาราธอนที่ไหนมาก่อนเลย...ครั้งนี้เพิ่งจะเป็นครั้งแรก
ก็เลยหยั่งเชิงด้วยประเภทเดิน-วิ่งสุขภาพ ระยะทาง 3.5 กม. ก่อนค่ะ
แล้วก็จะไปถ่ายรูปกิจกรรมต่างๆ ในงานนี้ด้วยนะคะ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครเข้าร่วมโครงการได้ท่่ี http://www.uniquerunning.org/home/


ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น